Od samih se početaka naklada Prozor oslanja na osobe koje svojom kako povremenom tako i stalnom suradnjom na raznim razinama doprinose njenom razvoju.

           Najtoplije im zahvaljujemo.

Snježana Banović. Akademija dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Antonija Bogner-Šaban. Članice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Miro Gavran. Dramatičar.

Patrick Alaguératéguy. Glumac.

Daniel Baric. Sveučilište Paris-Sorbonne.

Lada Čale-Feldman.

Filozofski fakultet u Zagrebu.

Vera Goldstein. Glumica.

Branko Hećimović. Član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nikša Matić. Dom Marina Držića u Dubrovniku.

Vanda Mikšić. Sveučilište u Zadru.

Miloš Lazin. Redatelj.

Dubravko Mihanović. Dramatičar.

Boško Milin. Fakultet dramskih umetnosti univerziteta u Beogradu.

Dino Pešut. Dramatičar.

Salomé Richez. Glumica.

Boris Senker. Član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Paul-Louis Thomas. Sveučilište Paris-Sorbonne.

Catherine Raljevic. Asistentica.

Branko Ružić. Dramatičar.

Slobodan Šnajder. Dramatičar.

Yves-Alexandre Tripković. Nakladnik, redatelj.

Marina Vujčić. Dramatičarka, ravnateljica HNK Split.

Dina Vukelić. Dramatičarka.