top of page
Miroslav_Krleža___Golgotha_.png

ožujka 2018
Golgota by Miroslav Krleža


Za Miroslav Krleža (1893.-1981.), književnost je opredjeljenje prije nego što bude književnost. Napisana 1922. godine, Golgota je politička drama. Ali to je i poetska drama izgrađena na matrici Kristove muke. Inzistirajući na analogijama između preokreta u radničkom pokretu nakon Listopadske revolucije i mita o Golgoti, autor s jedne strane predstavlja stradanje radnika s početka 20. stoljeća kao suvremenu reprizu mita o Muci i stradanju, s jedne strane. a s druge strane otkriva obilježja društvenog sukoba u samom mitu. Također, sukob na Golgoti ne suprotstavlja dvije društvene klase, radnike i izrabljivače, već razotkriva sukobe koji se rađaju i razvijaju unutar radničke klase i radničkog pokreta nakon ruske revolucije.

Miroslav_Krleža..png
Miroslav_Krleža___Messieurs_les_Glembay_
Miroslav_Krleža___Golgotha_.png
Skup.png
Jospi_Kulunđić___Minuit___Le_Scorpion.pn
Srgjan_Tucić___Le_Retour___Golgotha.png
Marijan Matković _ Héraclès _ Le Tigre.p
Miroslav Krleža : Galicija (Un camp cro
Marin Držić : Dundo Maroje.png
bottom of page