top of page

Bibliografija 3. ured

Kompletna bibliografija dramskih djela – koju je sastavio Miloš Lazin, a može se preuzeti sa stranice – iz kulturnog prostora bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija) prevedenih na francuski jezik.

http://www.troisiemebureau.com/qui-sommes-nous/le-centre-de-ressources/Zatim, pri dnu stranice, kliknite na Download bibliography

Kuća Europe i Orijenta

Udruga od općeg interesa, koju vodi Dominique Dolmieu, u sklopu koje djeluje naklada l'Espace d'un moment i nacionalno kazalište Syldavije, a koja u Parizu organizira i festival Europa kazališta.

www.sildav.org

Eurodram

Europska mreža dramskih tekstova u prijevodu, nezavisna i mutualistička, čiji je cilj promidžba prijevoda kazališnih tekstovai jezične raznolikosti u Europi, na Mediteranu iu srednjoj Aziji.

eurodram.org

KAZALIŠTE

Nakladnička kuća Yves-Alexandrea Tripkovića koja, uz vlastita izdanja, nudi i francuske prijevode Božića, Donadinija, Kamova, Bajsića, Krleže, Kuzmanovića, Supeka, Šnajdera i Vojnovića u rubriciNRJ.

www.theaterroom.agency

 

Galerija Knjižara L'Ollave

Udruga koja se uglavnom bavi javnim čitanjima i izdavaštvom. Od 2012. nudi djela hrvatskih pjesnika te sudjeluje u brojnim kulturnim događanjima u Francuskoj i Hrvatskoj.

www.ollave.org

 

Drama.hr

Portal nastao na inicijativi studenata Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu koji u rubrici Drugi jezici donosi nekoliko drama na francuskom jeziku.

www.drame.hr

 

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Važna hrvatska leksikografska ustanova i izdavač referentnih djela.

www.lzmk.hr

 

Hrvatski centar ITI – Međunarodni kazališni institut

Hrvatski centar Međunarodnog instituta za kazalište svojim publikacijama promovira kazalište i ples u inozemstvu, a prisutan je i na nacionalnoj razini kroz organizaciju brojnih događanja i predavanja.

www.hciti.hr

 

Leksikon Marina Držica

Vrlo opsežna internetska stranica posvećena Marinu Držiću (1508-1567).

www.leksikon.muzej-marindrzic.eu

 

Hrvatska.eu

Portal koji svojim posjetiteljima nudi mnoštvo informacija iz područja hrvatske povijesti i kulture na više jezika, pa tako i na francuskom.

www.hrvatska.eu

ideje.hr

Portal o aktualnim i kulturološkim pitanjima.

www.ideje.hr

Fantom slobode / Fantom slobode

Časopis kroz koji se ogleda suvremeno stvaralaštvo.

www.lefantomedelaliberte.com

bottom of page