top of page
Dina_Vukelić._Une_dose_quotidienne_de_ma

listopada 2019

Dina_Vukelić.jpeg

UDnevna doza mazohizma(2017), Dina Vukelić (1990) propituje hrvatsku generaciju Y, one rođene 1980-ih i 90-ih, koji ni danas ne uspijevaju naći svoje mjesto, izgubljeni između generacija X - odraslih ogorčenih i shrvanih krizom - i Z - a nova ultrapovezana i nesputana mladost. Ako se u prostoriji susreću pripadnici ove tri dobi, sudaraju se i tri pogleda na sadašnji svijet i na nas same.

Slobodan_Šnajder._Kamov.png
Miro Gavran. Nora aujourd'hui.png
Dubravko_Mihanović___Tout_passe.png
Branko Ružić. Le donneur d'organes.png
Miro Gavran : Chacun de tes anniversaire
Dino Pešut : Stella, l'inondation.png
Marina Vujčić : Le sous-marins, La sal
Monika Herceg : Où les tendresses s'ach
Filip Šovagović : Tesla, anonymus.png
Ivana Sajko : Bovary, un cas d'exaltatio
bottom of page