top of page

UlomakEcce homo !


 

                                                                                           Šesta slika


 

      Predvorje hrama. Desno vode otvorena vrata u hram i svetište. Po žutim, nemirnim sjenama, koje odanle ližu u predvorje, vidi se, da u svetištu gore voštane svijeće. Pun je dan i te se plamsave sjene čudno bore sa svjetlošću dana, koji kroz otvorene staklene dveri u pozadini provaljuje na scenu. - U sredini predvorja, sva skvrčena u očaju molitve leži.

MAJKA.Teškom se kretnjom diže na koljena. Pruža ruke prema svetištu i zavapi : Gospod Bože ! - Umukla sma načas. Strah pred tobom gušio je moj govor, i ja sam klonula pod težinom svog grijeha ! - - A ipak ime veza među nama. Jedan zajednički očaj roditelja... Oče Bože !... Naša djeca... naša djeca ! Tvoj sin i moja kći ! Umiru... Vuku jedno drugo u propast, jer smo ih u prevelikoj ljepoti dali svijetu... Al moj je grijeh i tvoj grijeh. - - Jest, tvoj će sin visjeti na križu zbog moje laži. Jer sam rekla Judi, da je Isus Mariju glasom ljubavnika pozvao na goru maslinsku... Ja sam lagala. - - - Al pravi njegov ubojica si ti ! Ti – ti sam !... U svetim knjigama piše, kako si odlučio, da svoje rođeno dijete žrtvuješ za izabrani narod... da mu jednom bude ruglo svjetini i da se svrši kao razbojnik na križu. - - I znam – ti si me nagnao u taj neshvatljivi zločin, zbog kojeg umire tvoj nesretni grijeh. I zati skini s mene grozotu svog osvetničkog lika... smiluj mi se !...Za zadnje se riječi tiho došuljao.

 

JUDAu predvidjeti. Mrk i i začudno miran : Što radiš tu, majko ?

MAJKAse naglo okrene i vrisne ko luda : Jao - - - opet sablasti ! Pusti me – pusti !I u divljem strahu bježi napolje.Odstupi, Sotono... Sotono !...Nestane kroz dveri.

JUDAH za se : Sotona... Sotona... ? možda...Sjedne na stube, što vode dverima, i zuri pred sebe. Na pragu se pokaže

MARIJAnaslonila se u vratnice i gledala ga. Iza je smrdjela : Judah !

JUDAosjeća, da je ona. Ne obazre se : Što želiš ?

MARIJA : Ja tebe tražim.

JUDAH : Mene ? - Ubojicu Judu iz Kariota ?

MARIJA : Ubojicu Judu iz Kariota.

JUDAH : Znaš li, da sam ga ja izdao ?

MARIJA : Znam.

JUDA : Kako je čudno to, da ljudi bježe od lijepe i žive vatre, a prilaze garištima.

MARIJAjoš uvijek kod dveri : Juda, čuj me ! Sjećam se onog dana, kad je rabi Isus iz ovoga predvorja bičem izagnao trgovce. - - A danas i ja činim iz hrama oca njegovu kuću trgovačku...

JUDAH : Što želiš ?

MARIJA : Došla sam, da se pogađam s tobom.

JUDAH : Za što ?

MARIJA : Za život rabijev.

JUDAH : Što mi nuđaš ?

MARIJAuvjerena, da će Juda prihvatiti : Sebe.

JUDAse prvi puta okrene k njoj. Tuzno : Marija Magdalena – zašto si i drugom svom vrereniku nevjerna ?

MARIJAzapanjena : Zar ne primaš ucjenu ?

JUDAH : Ne. Rabi mora umrijeti. - Ima stvari koje su veće od nas... Sad je prekasno.

MARIJAizgubila sam svoj mir : Zar je tvoja ljubav bila laž, Juda ?

JUDAH : Možda. Ne znam vise. Sad I mrtva.

MARIJAse užasne : Mrtva ?We kimne glavom. Ona je ubijena. Traži riječi. I stane se nuđati ko djevojka u lupanaru. Slatkoća njenih riječi guši se gorčinom njena straha.Ne – ne, Juda... Ti si me ljubio... Ljubio si me ljubavlju, koja ne umire preko noći... Ti me ljubiš još i danas... Ta pogledaj me !. .. Pogledaj šumu moje vatrene kose, takni moje obraze usnama i osjetit ćeš mekoću mjesečeva svijetla nad gorom maslinskom...Juda se zgrozi...Bit ću tvoja, ako spasiš rabija... Dođi – evo ti koraljnih usana judejske ljepotice, o kojoj u Rimu sanjaju ! Evo ti tijela toliko željene žene... Al spasi rabija !Kas opaža, da Juda ne reagira, sve više pada u strah...Judah, ti znaš, da sam lijepa... No ti još ne znaš ljepotu moju ispod ove haljine... Hoćeš li, da je zderem sa sebe ? Hoćeš li ?... Učinit ću to za njega...I sad stoji ona pred njim u divnoj nagosti.

JUDAradujem se. Tužno : Prekasno ja, Marija...

MARIJA : Juda – gle, svu tu divotu nuđam ti ja za jednu jedinu riječ. Spasi ga, i ja ga neću više ni pogledati... Reći ću mu, da ode Galileju – daleko od nas... Bit ću ti ženom...

JUDAide posve k njoj. Zlato : Tvoj je rabi prorok slatke laži. A rabi Juda – ja – ja sam Mesija užasno oštrovidnih očiju istine. Preuzetnim onim izdajničkim cjelovom razderao sam tajanstvenu koprenu pred rabijevom slikom... I sad ćemo vidjeti, je li on Bog ili čovjek... I ja, i ti... I sav narod izraelski vidjet će istinu...

MARIJA : Ja neću da gledam istinu. Ona I ružna.

JUDAgorkim smiješkom : Kao i ja, Marija...

MARIJA : Ne znam. Ali ja neću da je vidim...Klekne pred njim.Ni ti je nemoj gledati, Juda ! Nemoj ! - Pogledaj radije mene !... Ja sam ljepša od istine. Ljepša !

JUDA : Tako je Nečastivi klečao pred Isusom, kad ga je zaklinjao, da skrene s trnovitog puta, kojim je pošao. Možda je i on bio istog oblika kao i ti. Ljepši od istine... Al mi smo Mesije žilavi, Marija. I zato ti i ja velim : Ostavi me, Sotono !Marija prigne glavu...Bila ako onu noć na gori maslinskoj ?

MARIJA : Bila sam – bila - uz njega...

JUDAH : Vidjela si, kako sam ga poljubio ?

MARIJA : Vidjela sat.I bila sam ljubomorna na tvoje usne.

JUDAI šuteć gleda... Onda veli : Jadnice...i hoće da pođe napolje. Al zastane. Čuje se prigušen žamor naroda. Krista vode na Golgotu. U pozadini, kroz otvorene široke dveri, vidi se pojava Mučenog. Teškim koracima stupa Spasitelj pod bremenom križa. Oko njega vojnici i narod. Ali sve je tiho... Pred samim dverima sruši se jadni mučenik pod križem. Juda zuri u njega i čini mu se, da ga opet proganjaju vizije. - - Vojnici sile dalje. Svjetina počne mrmljati. Čuju se prigušeni povici protiv Rima.

bottom of page