top of page

NAGRADA DAVIDIAS NICOLASU RALJEVIĆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo hrvatskih književnika ove je godine dodijelilo nagradu Davidias prevoditelju Nicolasu Raljeviću za prijevod knjigeDundo MarojeMarina Držića o francuskom jeziku u izdanju Prozor-editions iz Pariza.

 

Društvo hrvatskih književnika 22. travnja svečanom dodjelom nagrade obilježilo je Dan hrvatske knjige, ujedno i svoj dan. 

 

Osim Judite i Slavića, dodijeljena je i nagrada Davidias, za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezika ili najbolju knjigu, odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini. Ove je godine pripala prevoditelju Nicolasu Raljeviću za prijevod knjigeDundo MarojeMarina Držića o francuskom jeziku u izdanju Prozor-editions iz Pariza.

 

U obrazloženju nagrade stoji:

 

Marin Držić jedno je od najvećih imena hrvatske dramske književnosti i njezino veliko, kanonsko ime. Njegova dramska djela, različita žanrovskog predznaka - od ekloge i farse do komedije - doživljena su vrhuncima dubrovačke renesansne kulture i predstavljaju osobitu dramsku stranicu koja s vremenom stalno dobiva na životnosti i umjetničkoj uvjerljivos tijerljivos. Iako je svaka stranica Držićeve dramske riječi poticajna, osobito mjesto pripadaDundu Maroju, peteročinoj komediji s prologom, kojoj sadržaje iz "njekoga staroga libra" - plautovske, europske  - majstorski i uvjerljivo dramatizira lik osobnog Pometa prometnuta u nositelju pišivonih.

 

U hrvatskoj književnoj i dramskoj historiografiji Dundo se Maroje smatra najznačanijim autorovim dramskim djelom, o čemu svjedoče brojna scenska uprizorenja i obilna kritička recepcija. Od prvog izvođenja koje bilježi historiografija, 1. ili 8. veljače 1551.  do naših dana, Dundo je Maroje igran na mnogim pozornicama, pri čemu osobite zasluge za dugo scensko trajanje pripadaju inovativnim čitanjima i dramaturškim interpretacijama Marka Foteza, Frane Čale i Slobodana Prosperova Novaka i dr. 

 

Jedinstveno književno i dramsko djelo Marina Držića, pa tako i komedijaDundo Maroje, nisu nepoznati svjetskoj i europskoj javnosti, ali ne iu primjerenom i stvarnom značenjskom opsegu. Uz ostalo, bio je to razlog zašto se Nikolas Raljević, hrvatski i francuski pisac i profesor na jednoj francuskoj školi, odlučio djelo prevesti na francuski jezik. U cilju promicanja hrvatske književnosti u francuskom kulturnom prostoru, autor je u svojoj nakladničkoj kući, hrvatsko-francuskog naziva Prozor-editions, još prije na francuski preveo više desetak knjiga hrvatskih autora, od Krleže, Vojnovića, Begovića, Strozzija, Kulundžića, Tucića, Matkovića. , Šnajdera, Gavrana, Mihanovića, M. Vujčića i T. Stivičića. osimDunda Maroja, u ediciji i prevedena i predstavljena Držićeva komedijaSkup.

 

Raljević IDunda Marojapreveo prema Prologovu izdanju Marin Držić:djela(1987.), opskrbivši ga francuskom čitatelju nužnom bilješkom preuzetom iz Hrvatske enciklopedije te uvodno bilješkom Claudea Bourquia sa Sveučilišta u Fribourgu. Predgovor izdanju iz pera je Charlesa Bénéa, profesora sa Sveučilišta u Grenobleu, inače zaslužnog za svesredno promicanje hrvatske kulture, poglavito djela Marka Marulića u francuskoj i svjetskoj javnosti. Na kraju knjige dodan je instruktivan komentar o izazovima prijevoda Držićevih djela i djela iz naše starije književnosti na francuski jezik, a zapravo tekst Paula-Louisa Thomasa sa Sveučilišta Paris-Sorbone predstavljen na internacionalnom kolokviju Marin Držić, écrivain phare de la Renaissance_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ u Dubrovniku od 23. do 25. listopada 2008.

 

Raljevićevu prijevodu DržićevaDunda Marojapripada značajno mjesto u promicanju hrvatske kulture i njezinu europskom legitimiranju. Osim što djelo velikog hrvatskog i europskog dramskog autora predstavlja francuskoj i inozemnoj javnosti, iznova se dokumentira i francuskoj javnosti posvješćuje nepotrošen književni i dramski kapitalDunda Maroja, ali i svekolika Držićeva djela. Taj je posao utoliko vredniji jer umnogome nadilazi kulturološko značenje samog prijevoda. To je Povjerenstvo za nagradu Dana hrvatske knjige prepoznalo i odlučilo da se nagrada "Davidias" dodijeli upravo Nicolasu Raljeviću, uvjeren da će, uz zahvalu za dobro obavljen posao, biti i dodatan poticaj njegovim nastojanjima u daljnjem predstavljanju naše književnosti i francuskom i inozemnom čitateljstvu!

Slavica Štefić

HRT Glas Hrvatske

01.05.2022

Davidias _ Nicolas Raljević 2022.png
bottom of page