top of page

  Izvod iz pogovora Boška Milina

 Kulundžić je komponirao ekspresionističku pozadinu u kojoj je želio sažeti sve što se u ekspresionizmu " pur " može. Iako u više navrata potvrđuje da je lik babe zasnovan na stvarnoj osobi, te da je ta osoba, u ovom trenutku, još uvijek živa, Kulundžić se prema književnom modelu odnosi efektom distanciranja, pretvarajući navodno stvarne događaje u grotesku, odnosno prepoznavanjem u takvoj stvarnosti grotesknog sadržaja. Posljedica je da su dramatični događaji uŠkorpionistodobno dobivaju apsurdan i morbidan karakter. Morbidnost se prepoznaje u religioznom licemjerju, bolesno neuravnoteženim odnosima u obiteljskom okruženju, neskladnim emocijama i reakcijama, psihološkom sadizmu, naslađivanju strahom i pokornošću, informacijama utemeljenim na lažima, dok je apsurdnost prisutna u pretjerivanju i bitnoj suvišnosti patnje izazvane sustav ponašanja i nemoć pojedinca da se oslobodi smrtonosnog zagrljaja Bake – škorpiona. Kako se radnja takvog intenziteta opire obradi u procesu egzaktne reprodukcije stvarnosti, u kojoj bi skrenula sa željenog smjera, te kako Kulundžić (što je još važnije), polazeći od uvodnih riječi Kaučuka, želi istaknuti da smijeh nije zabranjen u recepciji njegove plodne crnohumorne drame (možemo slobodno zaključiti i da je recepcija ovog komičnog aspekta upravo poželjna),Škorpionpoprima oblik paradigmatskog ekspresionističkog djela, i to uspješnijeg. U njemu su također korišteni motivi koji svjedoče simboliku, te ozračje naturalističkog ambijenta, ali za razliku odPonoć, njihova je prisutnost u znatno većoj mjeri (a na manje zamjetan i  eksplicitan način) protkana samim narativom dajući mu tako skladniji i cjelovitiji oblik. Kulundžić je tako, polazeći (ako mu je vjerovati) od opskurne životne anegdote, odabirom odgovarajućeg medija, komponirao djelo koje ne samo da je reprezentativno za njegovo vrijeme i njegov dramski tok, već je i primjer djela osmišljenog od i za pozornica, s naracijom – u psihološkom i dramaturškom smislu (prepoznavanja, preokreti i reakcije proizlaze iz radnje) – zasnovanom na eminentno kazališnom izrazu._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page