top of page

Ulomak pogovora Boška Milina

 Kulundžić je postavio ekspresionističku situaciju u kojoj je želeo da sažme sve što se u « čistom » ekspresionizmu može postići. Iako u nekoliko prilika tvrdi da je lik Bakice zasnovan na istinitoj ličnosti, i da je ta osoba, u tom trenutku, još u životu, Kulundžić oneobičava stvarnost literarnog predloška stvarajući od pretpostavljenih realnih dešavanja grotesku, odnosno prepoznajući u takvoj stvarnosti groteskni sadržaj. Posledica je da dramska dešavanja u Škorpionu dobijaju istovremeni apsurdan i morbidan karakter. Morbidnost se prepoznaje u verskom licemerju, bolesno poremećenim odnosima u okviru porodice, neskladnim emocijama i reakcijama, psihološkom sadizmu, naslađivanju strahom i pokornošću, informacijama zasnovanim na lažima, dok je apsurdnost prisutna u preterivanju i suštinskoj izlišnosti trpljenja zadatog sistema ponašanja, te nemoći pojedinca da se oslobodi iz smrtonosnog zagrljaja Bakice-škorpiona. Kako se radnja takvog intenziteta opire smeštanju u naturalističko-živoverni prosede, u kojem bi skrenula sa željenog smera, i kako Kulundžić (što je još važnije), počev od uvodnih replika Gume, želi da signališe kako smeh nije zabranjen u prijemu njegove, crnim humorom, bremenite drame (može se slobodno zaključiti i da je prijem tog komičkog aspekta upravo poželjan), Škorpion dobija obličje paradigmatičnog, i k tome uspelog, ekspresionističkog dela. U njemu su upotrebljeni i motivi koji ukazuju na simbolizam, i atmosfera naturalističkog ambijenta, ali, za razliku od Ponoći, njihovo prisustvo je u mnogo većoj mjeri (i na manje primetan i izričit način) utkano u samu naraciju, dajući joj tako skladniji i celovitiji oblik. Tako je Kulundžić, polazeći (ako mu je verovati) od jedne mračne anegdote iz života, izborom odgovarajućeg medijuma, sačinio delo koje ne samo što je reprezentativno ostvarenje svoje epohe i dramskog pravca nego je i primer dela namenjenog pozorištu, sa pričom – i u psihološkom i u tehničkom smislu (prepoznavanja, preokreti i reakcije proističu iz radnje) – zasnovanom na teatru prirođenom izrazu.
 

bottom of page